Per Sævik fyller 80 år

En av Norges største har bursdag i dag:

Per Rolf Sævik runder 80 år. Grunder av Havila-gruppen, med hovedkontor i Fosnavåg.

Dagens Havila-gruppen er blant de største på kysten. Havila Shipping ASA er en betydelig del av Gruppen. Det var i Offshore Per Sævik la grunnlaget for dagens betydelige vekst.

Før offshore og olje var han fisker og skipper på familiens båter.

I dag rommer Havila-gruppen et betydelig offshore-selskap (Havila Shipping ASA), Norges største fergerederi (Fjord1), skipsverft (Havyard Group ASA), flere turist-hotell på kysten og på Færøyene, fire cruise-skip under bygging (Havila Kystruten) som skal konkurrere med Hurtigruten. Etc, etc

Han har vært rederipresident og stortingsrepresentant, ordfører, Fisker og fiskeskipper etv etc

Listen er veldig lang.

Ikke forglemme: Hans 3 barn er alle aktive i selskapene. Mesteparten av aksjene er eiet av de tre : Njål, Hege og Vegard.

PS! Per var en svært viktig person for å få til Stad Skipstunnel. Et engasjement over flere ti-år.

GRATULERER MED 80 ÅRS DAGEN!